Poruchy pozornosti (ADD) nebo hyperkinetické poruchy (ADHD) jsou biologickým problémem. Lidé s těmito poruchami využívají především funkce pravé hemisféry mozku, kde je centrum tvořivosti a schopnosti řešit problémy, intuitivní myšlení, schopnosti vidět „celý obraz. Využívají i levou hemisféru, kde je centrum logického myšlení, schopnosti věnovat se detailům…, ale neurotransmitery, které propojují tyto dvě hemisféry dobře nefungují. Mnoho křesťanů (a nejen křesťanů) má bohužel sklon označovat děti s poruchou pozornosti za „potížisty“ nebo dokonce za „neznovuzrozené“. Příčiny jejich chování hledají ve špatné výchově, nedostatku disciplíny. Takové nálepky jsou nepostačující a nesprávné. 

Poruchy pozornosti se mohou dědit. Pokud se vyskytne u mladého člověka, je velice pravděpodobné, že je najdete i u některého z příbuzných. Dítě s ADD se začne cítit jako jediný běžec v závodě, který je nucen běžet se závažím na nohou. 

Jaké jsou důsledky, se kterými se tito lidé a jejich okolí musí potýkat?

Tvůrčí a nápaditý intelekt – tyto děti jsou nápadité, avšak jen krátkodobě, nedokážou se soustředit a nedokážou posoudit důsledky svých nápadů

Zdánlivě destruktivní sklony – sklony k neposlušnosti (těžko zpracovávají pokyny, které slyší), jsou pro ně typické hněvivé výbuchy, neschopnost se v noci uklidnit nebo ráno vstát

Problémy se studiem – vlivem roztržitosti, neschopnosti se soustředit, špatných organizačních schopností. Jejich neúspěchy mohou vést k frustracím, nízkému sebehodnocení a depresi.

Nadměrně upřímný projev – vyjadřují se často až nepříjemně upřímně, zatímco ostatní dospívající se naučili své skutečné pocity znuděnosti skrývat, jsou impulzivní, nemají schopnost říkat správné věci ve správný čas, církev na ně reaguje s nepochopením.

Biblický pohled na poruchy pozornosti

Může Bible k něčemu takovému vůbec nabídnout nějakou radu?

V Bibli čteme o Ježíšově učedníkovi Petrovi, který asi netrpěl poruchou pozornosti, ale mohl mít s těmito lidmi mnoho společného. Rád riskoval, sliboval jednu věc a udělal něco úplně jiného, nedokázal ovládat své hněvivé výbuchy a utíkal, když ostatní učedníci chodili po špičkách. Podívejme se na Ježíšovu reakci na tohoto neomaleného a impulzivního muže.

Ježíš nad Petrovou povahou nelomil v zoufalství rukama. Pán svého impulzivního učedníka trpělivě miloval, povzbuzoval a vedl ho k nápravě. Viděl v něm velký příslib. Věřící dospělý udělá dobře, když vůči dětem s poruchou pozornosti zaujme podobný postoj. Každé z takových dětí má pozoruhodné tvůrčí schopnosti, dovednosti, postřehy a odvahu. Naším úkolem jako pracovníků s mládeží a rodičů je tyto děti trpělivě vychovávat a učit je, věřit jim a vést je k nápravě. Není třeba rušivé nebo nemorální chování těchto mladých lidí omlouvat, ale neměli bychom ani požadovat, aby se plně přizpůsobili našemu světu. Bůh je stvořil jako jiné za určitým účelem. 

Jak reagovat na poruchy pozornosti?

Naslouchání – dejte jim možnost ventilovat své pocity v bezpečí. Ukažte jim, že nic, co by mohli říct nebo udělat, nezmění lásku k nim, kterou vám Bůh dal, ani vaši víru v jejich schopnost se dobře rozhodovat.

Vcítění – bude těžké se vložit do myšlení dospívajícího s ADD, ale pokuste se o to. Lidé s ADD jsou velmi vnímaví, když vidí, že o ně máte opravdový zájem, získáte si jejich důvěru. Empatii můžete dát najevo praktickými způsoby, např. trpělivým nasloucháním, udržováním očního kontaktu, jemným vedením zpět k otázce, když se jejich pozornost zatoulá a důrazem na to, aby vaše vlastní komentáře byly stručné. 

Ujištění a povzbuzení – čím více povzbuzení a pozitivního ujištění se lidem s ADD dostane, tím lépe se jim bude ve všech oblastech dařit.

Nasměrování – obecně potřebují více vedení a nápravy než ostatní náctiletí:

  • Neshazujte je, ale učte
  • Použijte otázky, které je přimějí přemýšlet o potřebné změně postoje nebo chování
  • Povzbuzujte závislost na Bohu
  • Zaměřte se na činnosti a zájmy, o které dospívající jeví zájem, a nasměrujte do nich jeho pozornost a energii 
  • Pomozte mu zaměřit se na zlepšení, nikoli na dokonalost
  • Chovejte se k dospívajícímu jako k člověku, který je hoden úcty a odpovědnosti

Zapojení – zapojit je do týmu (je dobré, pokud se cítí akceptovaný ve skupině)

Odborná péče – jsou situace, které jsou tak náročné a problémy tak hluboce zakořeněné, že je těžké změnit postoje a jednání dětí s ADD. Je proto dobré vyhledat specialistu, který může situaci řešit odborně, případně i medikací.

Více detailů ke každému bodu najdete v knize Poradenství dospívajícím  

Článek byl se souhlasem 4D Ministries zpracovaný na základě knihy Josha Mcdowella a Boba Hostetlera, Poradenství dospívajícím.
Autor fotky: Tara Winstead na Pexels

Cílem leaderXpress je tvořit komunitu lídrů, kteří se mezi sebou podělí o to nejlepší ze svých zdrojů, zkušenosti a know-how.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.