Toto je jedna ze čtyř nebo pěti top otázek, kterou se mladí lidé ptají svých křesťanských vedoucích. Je to pro ně nemalý boj, kvůli kterému často nemůžou spát. Roky dospívání jsou obdobím, kdy většina lidí stojí před třemi největšími otázkami života – rozhodnutí týkající se spasení, manželství a práce. A právě proto jsme pro vás zpracovali dané téma z knihy Poradenství dospívajícím od Joshe McDowella a Boba Hostetlera, které vám poskytne dobrý základ pro poradenství mladistvým.

Jaké můžou být hlavní příčiny, kvůli kterým člověk nerozpoznává Boží vůli?

Mnoho mladých lidí si vůbec neuvědomuje, že Bůh má pro jejich život plán. 

Ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

Žalm 32:8

Jestli i jsou nějací teenageři, kteří si uvědomují, že Bůh má s jejich životem určitý záměr, netuší ale jak a kde hledat Jeho vůli. Boží vůle, rada  je nám k dispozici, jen si ji často nevšímáme, přehlížíme ji, ignorujeme nebo nechápeme, a to proto, že o ní máme určité nesprávné představy.  Ty nejčastější je možné vyjádřit následovně: 

 1. Boží vůle je ztracená a my ji musíme najít. – naším úkolem není najít Boží vůli. Božím úkolem je zjevit nám ji a naší povinností je být otevřený a připravený ji přijmout. 
 2. Já vlastně nechci poznat Boží vůli, protože se jí bojím. – lidé se často bojí, že od nich bude Bůh požadovat něco, co nebudou schopní či ochotní dát, nebo že je pošle někam, kam nebudou chtít jít. Bůh si ale s našimi životy nezahrává, On nám chce dát všechno, co je pro nás nejlepší a co naplní naše nejhlubší touhy. 
 3. Chci se řídit jen částí Boží vůle a to ostatní si nebudu všímat. – mladý člověk s tímto postojem zřejmě Boží vůli nikdy nepozná, dokud nebude chtít slyšet a činit celou Boží vůli. Člověk, který nedělá to, o čem už teď ví, že je to Boží vůle, nemůže čekat, že mu Bůh odhalí cokoli další. 
 4. Chci poznat Boží vůli, abych se mohl rozhodnout, zda ji chci poslechnout nebo ne. – hledání Boží vůle není jako kupování nového auta, že na chvilku zkusím testovací jízdu a potom se rozhodnu, jestli beru nebo neberu „nové auto – Boží vůli“. Je opravdu potřebné doopravdy toužit po tom, abychom konali Boží Vůli, ne tu naši. 
 5. Jsem ochotný poslouchat Boží vůli, ať je jakákoli. – jediný správný postoj k B.v. (jediný, na který Bůh odpoví) je být ochotný přijmout B.v. ještě dřív, než ji konkrétně poznáme. Proč by se jinak měl Bůh namáhat zjevit nám svoji vůli, jestli se jí stejně nebudeme řídit? 

Jaký je biblický pohled na Boží vůli

Na začátek je potřeba definovat, že rozlišujeme dva typy Boží vůle: VŠEOBECNOU (platící pro všechny) a KONKRÉTNÍ (týkající se jednotlivce). Pochopitelně se většina lidí víc zajímá o tu druhou  a k té první jsou víc lhostejní, ale obě jsou navzájem hluboce propojené. Podívejme se tedy na obě detailněji:

 1. Boží všeobecná vůle 
  • je jasná a nesporná, protože je uvedená v Božím Slově. Příklady:
  • jako Boží děti se máme ustavičně modlit (1.Tesalonickým 5:17)
  • máme se navzájem milovat (Jan 13: 34-35)
  • máme si číst a studovat Bibli (2.Timoteova 3: 16-17)
  • dalším aspektem zjevené Boží vůle je to, aby všichni lidé byli spaseni (1.Timoteova 2: 3-4)
  • oddanost a podřízení se Kristovi (List Římanům 12: 1-2)
  • poslušnost rodičům (List Efezským 6: 1)
  • vydávání svědectví o naší víře jiným lidem (Matouš 28: 19-20)
  • zachovávání sexuální čistoty (1.Tesalonickým 4: 3)
  • život naplněný Duchem Svatým (Efezským 5: 17-19)
 2. Boží konkrétní vůle 
  • vychází z Boží všeobecné vůle. Například, mladá žena, která neposlouchá Boží všeobecnou vůli, zbytečně ztrácí čas, když se modlí za to, aby jí Bůh dal toho správného přítele nebo manžela. Pokud člověk ignoruje Boží vůli, která je společná pro všechny, proč by měl Bůh takovému člověku odpovědět něco konkrétnějšího? Jestli ale mladý člověk reaguje poslušností na Boží všeobecnou vůli, může začít hledat Boží vůli, která se vztahuje přímo na něj osobně a to pomocí následujících 4 kroků: 
   1. Písmo – znalost Písma je základem pro hledání a rozpoznávání Boží vůle. Není např. nutné, aby mladá křesťanka přemýšlela, jestli si Bůh přeje, aby si vzala nevěřícího chlapce, protože Boží Slovo o tom mluví jasně. Bůh nikdy nepovede člověka k nečemu, co by bylo v rozporu s Jeho slovem.
   2. Modlitba – hledat Boží vůli prostřednictvím modlitby, tak jak to dělal i Ježíš (Matouš 26: 39) 
   3. Rada –  zeptat se na radu od zkušených zralejších věřících
   4. Situace a okolnosti – Bůh nás často vede skrze vnější okolnosti, je ale potřeba být během vyhodnocovaní opatrný, do úvahy musíme nejdřív brát znalosti Písma, upřímnou modlitbu a moudrou radu

Člověk, který hledá blaho v Hospodinovi a Jeho vůli, bude toužit po tom, co si přeje Bůh. Takovýto člověk má svobodu žít vírou a věřit, že kdyby jeho přání nebyly v souladu s Boží vůlí, potom by mu to Bůh dal jasně najevo. 

Jak reagovat na problém s poznáváním Boží vůle? 

Jestli jsi jako vedoucí mládeže, nebo kazatel, rodič požádaný o pomoc, jak hledat Boží vůli, následující postup ti u toho může pomoct: 

 1. Pozorně naslouchej.
 2. Zkus se co nejvíc vcítit do problému daného mladého člověka. Vzpomeň si, že kdysi jsi i ty byl v jeho věku s podobnými problémy, pocity.
 3. Ujišťuj a povzbuzuj. Nesnaž se za každou cenu jen směrovat dospívajícího ke křesťanské službě nebo mu radit podle toho, co za nejlepší považuješ ty. 
 4. Usměrni ho/ji k poznání informací o všeobecné a konkrétní vůli.
 5. Zapoj ho aktivně do hledání Boží vůle podle daných kroků (viz všeobecná, konkrétní B.V.)

Další zdroje

Pro další studium dané problematiky, autor Josh McDowell doporučuje tyto knihy:

 • Bruce K.Waltke, Hledání Boží vůle (Praha: Návrat domov, 2005)
 • J.I.Packer, Poznání Boha (Praha: Návrat domov, 1992)

Článek byl se souhlasem 4D Ministries zpracovaný na základě knihy Joshe Mcdowella a Boba Hostetlera, Poradenství dospívajícím.

Cílem leaderXpress je tvořit komunitu lídrů, kteří se mezi sebou podělí o to nejlepší ze svých zdrojů, zkušenosti a know-how.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.