Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali: „Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?“ Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: „Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: ‚Odpouštějí se ti hříchy,‘ anebo říci: ‚Vstaň, vezmi své lože a choď?‘ Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – řekne ochrnutému: „Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: „Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.“

Marek 2:3-12

V tomto příběhu vystupují čtyři skupiny lidí, kterým budeme věnovat pozornost. Jak každý z nich vnímal, co se stalo a co se od nich můžeme naučit?

Pohled kamarádů

V příběhu se mluví o čtyřech, kteří nesou ochrnutého. Tito lidé určitě měli nějaký vztah k nemocnému člověku. Jejich vztah byl natolik silný, že mu chtěli pomoctByli ochotní překonat překážky, když ho vynesli na střechu, spustili dolů před Ježíše a nebáli se, co si o nich pomyslí zástup. Toto všechno dělali, protože jim záleželo na kamarádovi a milovali ho. Díky jejich snaze a odhodlání to přineslo ochrnutému člověku uzdravení. A nejen to. Díky nim mohl poznat, kdo je Ježíš.

Miluješ lidi kolem sebe? Jsi ochotný překonat překážky, které mezi vámi stojí? Snažíš se být pomocí pro lidi, kterých vedeš? Nebo ti víc záleží na tvém okolí a jeho názoru na tebe?

Pohled ochrnutého

Jeho přátelé mu chtěli pomoct, a tak ho přinesli k Ježíši. Očekával od něj uzdravení, ale Ježíš mu místo toho odpouští hříchy. Kdyby příběh skončil v tomto bodu, věřím, že by ochrnutý získal víc, než očekával. Protože duchovní zdraví je víc než to tělesné. Ježíš ho však uzdravuje, ale poukazuje i na hřích.

Věříš tomu, že Ježíš ví, co je pro tebe dobré? Řekli by lidé kolem tebe a ve tvém společenství, že žiješ život, který svědčí o tom, že Ježíš je pro tebe ziskem? Zaměřuješ se víc na svoje fyzické pohodlí, i když je to na úkor duchovního člověka?

Pohled farizejů

Proč se farizeji přišli podívat na to, jak Ježíš káže? Z jejich postojů v jiných příbězích můžeme vydedukovat, že ho chtěli mít pod drobnohledem. Poslouchali každé jeho slovo, aby ho mohli nachytat, když řekne něco nevhodné. I když nahlas nic neřekli, Ježíš se jich ptá, proč tak smýšlíte ve svých srdcích? Jejich reakce mohla být různá. Mohli olitovat to, jak přemýšlejí nebo mohli nadále Ježíše odmítat.

Lidé kolem nás nevědí, jak smýšlíme v srdci. Před Duchem Svatým to ale neumíme skrýt. Máš i ty lidi ve svém okolí, o kterých smýšlíš zle? Co s tím uděláš? Olituješ to a budeš se snažit svůj postoj změnit?

Pohled Ježíše

Pán Ježíš viděl v této situaci víruhřích chorobu. Viděl víru čtyř kamarádů, kteří přinesli ochrnutého. Viděl hřích, který byl z Ježíšova pohledu největší problém. Bylo ho potřebné pojmenovat a odstranit. A viděl i chorobu ochrnutého a chorobu zatvrdnutých srdcí farizejů. Všem nabídl uzdravení. To, zda uzdravení přijali, úplně změnilo jejich životy. Je na tobě, jestli dovolíš Ježíši, aby i tvůj život každodenně měnil.

úlia momentalne žije a slúži v Košiciach. Takmer 5 rokov viedla mládežnícky tím v Obišovciach. Teraz je manželkou a mamkou na plný úväzok a okrem toho vedie skupinku piatich mladých dievčat, pretože verí, že Ježiš nás volá činiť učeníkov. Vyštudovala mediálnu komunikáciu ale pracuje ako svadobná dekoratérka a cukrárka.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.