All posts by Katarína Pončáková

Katarína Pončáková

Katarína Pončáková

Cez Školu a Konferenciu pre Pracovníkov s Mládežou získala nadšenie pre Božiu misiu; činiť učeníkov, čo činia ďalších učeníkov… Stala sa súčasťou práce s mládežou v ECAV v Prešove, pridala sa do prípravného tímu KECY táborov a popri štúdiu na vysokej škole absolvovala stáž v TCK. V roku 2016 začala pracovať v TCK na plný úväzok. Pracuje najmä ako programová koordinátorka KPM.

Kríza štvrťročnice

Tento článok bol pôvodne publikovaný na www.jeho.sk. 25. To je vek, ktorý som dovŕšila pred pár dňami.  Tento článok však započnem otázkou: Počuli ste už o...